Algemene voorwaarden Navy & Tan 

Toepassing 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Navy & Tan bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Navy & Tan; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging. 

De overeenkomst 

 1. Kopen via de Facebook/Website 
 2. De overeenkomst komt tot stand nadat door de klant het verschuldigde bedrag voldaan is. b. Kopen van op maat gemaakte rijjassen 
 3. Na het aanmeten van de rijjas zal Navy & Tan een gespecificeerde factuur opgemaakt worden. Nadat 50% van het verschuldigde bedrag betaald is, is de overeenkomst tot stand gekomen. 

Bedenktijd 

 1. Voor al onze diensten en bestelde producten gelden de wettelijke termijnen 
 2. U heeft 14 dagen bedenktijd voor een artikel besteld via Facebook/Website. De bedenktijd gaat in zodra u de artikelen heeft ontvangen. Wanneer u de koop wenst te ontbinden, dient u dit binnen 14 werkdagen schriftelijk kenbaar te maken. De artikelen dienen vervolgens retour gezonden te worden. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant. 
 3. Wij nemen slechts producten terug wanneer deze ongebruikt zijn. Daarnaast dienen de artikelen in de originele verpakking teruggestuurd te worden. 

III. Zodra de producten in ongebruikte en onberispelijke staat door Navy & Tan zijn ontvangen, zal binnen 5 werkdagen het door de klant betaalde bedrag retour gestort worden op zijn of haar rekening. 

 1. Bedenktijd geldt nooit voor op maat gemaakte producten. Wanneer u een rijjas op maat bestelt, geldt hiervoor geen bedenktijd. 

Garantie 

 1. Maatwerk: Wanneer een rijjas onverhoopt niet juist is opgemeten, dan valt dit onder de garantie. Navy & Tan bepaalt of de rijjas wordt ingenomen of dat er een gehele nieuwe rijjas besteld wordt. 
 2. Wanneer er, ondanks zorgvuldig handelen van de klant, binnen 6 maanden gebreken ontstaan aan artikelen, niet zijnde normale gebruikssporen, dan wordt het product door Navy & Tan vervangen. 

Levertijd 

Bij aangaan van de koopovereenkomst wordt door Navy & Tan altijd een verwachte levertijd genoemd. Echter kan zonder opgaaf van reden van deze verwachte levertijd worden afgeweken. De klant kan de koopovereenkomst niet ontbinden wanneer de verwachte levertijd overschreden wordt. Navy & Tan stelt de klant altijd op de hoogte wanneer de verwachte levertijd overschreden wordt. 

Afhalen/verzenden maatwerk rijjasjes 

 1. Zodra uw op maat gemaakte rijjasje binnen is wordt u op de hoogte gesteld. Maatwerk rijjasjes kunnen zowel afgehaald als verzonden worden. Bij afhalen dient u het resterende factuurbedrag te voldoen. Bij verzenden dient u het resterende factuurbedrag te voldoen alvorens het rijjasje wordt verzonden. 
 2. U dient uw op maat gemaakte rijjasje binnen 8 weken af te halen of te laten verzenden. De termijn loopt vanaf het moment dat u melding hebt ontvangen van Navy & Tan dat uw rijjas klaar ligt. Wanneer u niet binnen deze termijn handelt, vervalt de koopovereenkomst en komt de aanbetaling aan Navy & Tan toe.